Підготовка до співбесіди

Для роботодавців важливим аспектом є мотивація працівників до виконання роботи. На співбесіді він може запитати, що кандидат знає про компанію, що цікавить і приваблює  кандидата саме на цій вакантній посаді. Тому перед співбесідою необхідно з'ясувати якомога більше інформації про зміст роботи та про компанію (наприклад, через веб-сайти, друзів, соціальні мережі). Крім того, питання на співбесіді можуть стосуватися попереднього досвіду роботи, сильні і слабкі сторони кандидата, хобі, що людина може внести в компанію, чому повинні прийняти саме її, і якою собі уявляє заробітну плату. Кандидат також повинен підготувати свої власні питання до майбутнього роботодавця до початку співбесіди.

 

Біографія (Resume / CV)

Резюме повинно висвітлювати досвід, знання та навички, які відповідають вимогам роботи, дані повинні бути правдивими та без орфографічних помилок (що, зокрема, може бути проблематичним для іноземних громадян). Фотографії в резюме не повинні фіксувати заявника у приватній діяльності, фото має бути актуальне, без обличчя без гримас. У будь-якому випадку редагування фотографії не доцільно.

Що стосується форми біографії, зазвичай вимагається структурована біографія, яка повинна бути зрозумілою і розбірливою і не повинна перевищувати двох сторінок формату А4. Вона повинна включати особисту та контактну інформацію, найвищий здобутий рівень освіти, досвід роботи (хронологічно від останньої роботи або іншої прибуткової роботи до найдавнішої), мовні навички, навички роботи з комп'ютером, інші навички (сертифікати та курси, такі як ліцензія на зварювання тощо). ) та власні інтереси.

Зразок для створення резюме можна знайти, наприклад, на http://www.europass.cz, на порталах пошуку роботи, на сайтах агентств зайнятості.

 

Мотиваційний лист

Мотиваційний лист є частиною самопрезентації особистості та його метою є зацікавлення роботодавця / працівника по роботі з персоналом, щоб він надав пріоритет кандидату перед іншими. Розмір не повинен перевищувати одну сторінку A4. Мотиваційний лист повинен починатися з адреси претендента на посаду, потім вказується адресу потенційного роботодавця, далі дата та місце, звертання та вступ (наприклад, "я звертаюся до вас у зв'язку з вакантною посадою ..."). Сам зміст мотиваційного листа повинен бути зосереджений на дане вакантне місце роботи, підкреслюючи, чому саме ця особа є відповідним кандидатом, мотиваційний лист повинен містити конкретну інформацію (наприклад, якщо людина говорить, що має хороші комунікативні навички, повинна вказати, в якій галузі, як часто і з ким комунікувала, наприклад, на попередньому місці роботи або в іншій діяльності).

У випадку з іноземними громадянами найбільшою перешкодою у створенні мотиваційного листа може бути відсутність знання чеської мови, нездатність писати і висловлюватися.

Зразок для написання мотиваційного листа можна знайти, наприклад, на http://www.europass.cz, на порталах пошуку роботи, на сайтах агентств зайнятості.

Наші партнери

Проект «SafeLabour: інформаційна підтримка трудових мігрантів» (№ 21810217) був підтриманий Міжнародним Вишеградським фондом.